SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

10 frågor
Generella frågor
Det fanns ju redan ett verktyg för miljöanpassad upphandling, varför lansera ett nytt?
Stockholms läns landsting har sedan tidigare ett verktyg för miljöanpassad upphandling. Tyvärr har det visat sig att det inte används i så stor utsträckning som det var tänkt och att verktyget nästan enbart är anpassat för de upphandlingar som görs av SLL Upphandling. Det är inte SLL Upphandling som är målgruppen utan det är upphandlare/inköpare ute i verksamheterna som har ett stort behov av att få hjälp med miljökrav i lokala upphandlingar.
Generella frågor
Varför behövs ett verktyg?
Landstingets miljöpåverkan minskar om alla förvaltningar och bolag inom SLL ställer relevanta miljökrav i alla upphandlingar. Syftet med verktyget är att hjälpa dig som är upphandlare, miljösamordnare eller på annat sätt är med och ställer krav vid en upphandling att ställa rätt krav så att landstingets miljömål nås.
Generella frågor
Vem kan använda verktyget?
Förvaltningar och bolag inom SLL, framförallt hälso- och sjukvården. Verktyget kommer om behov finns att successivt att fyllas på med produkter och tjänster och målet är att verktyget för miljöanpassad upphandling ska bli användbart för bolag och förvaltningar inom Stockholms läns landsting vid upphandling av varor och tjänster. Trafikförvaltningen och Locums upphandlingsområden kommer dock inte att inkluderas.
Generella frågor
Hur är verktyget tänkt att användas?
Det ska vara lätt att hitta krav utifrån det man ska upphandla. Därför innehåller verktyget både generella krav per upphandlingsområde och specifika krav per produkttyp. Kravdokumenten finns att ladda ner som bilagor. Kraven uppdateras kontinuerligt och laddar du ner ett dokument här är innehållet alltid färskt. Därför rekommenderas att du inför varje ny upphandling hämtar kravdokument direkt från verktyget, istället för att spara ner på datorn och använda samma dokument om och om igen, för att vara säker på att du använder de senast uppdaterade versionerna.
Generella frågor
Får jag ändra och/eller ta bort text i kravdokumenten?
Tanken är att kravdokumenten ska användas som de är, men är det krav som inte är relevanta för det som du ska handla upp så går det bra att utesluta sådana krav.
Generella frågor
Hur fungerar länklistan?
I länklistan har vi samlat externa länkar som kan vara till nytta för dig. Klickar du på en länk öppnas den i ett nytt fönster.
Generella frågor
Jag hittar inte den produkt/tjänst jag söker inom någon kategori, vad gör jag då?
Om det är någonting du saknar så kan du skicka ett mail till miljo.lsf@sll.se. Om behov finns så kommer verktyget att fyllas på med miljöbilagor för flera produkter/tjänster.
Generella frågor
Vad händer om kraven förändras efter jag skickat ut min upphandling?
Genom att alltid använda den senast uppdaterade kravversionen försäkrar du sig så långt det går att kraven är aktuella.
Generella frågor
Är sociala krav inkluderade?
Nej, men ställ gärna även sociala krav, du hittar mer information om det i länklistan
Generella frågor
Vad innebär RoHS-direktivet?
RoHS-direktivet infördes 2006 och är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. Ett nytt RoHS-direktiv, som omfattar även medicintekniska produkter, trädde i kraft i januari 2013. Det medförde att undantagen som fanns tidigare för medicintekniska produkter är borttagna och att krav på att produkter ska uppfylla RoHS-direktivet nu även ska ställas på medicintekniska produkter.
Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se