SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Annat

Här återfinns miljöbilagor som inte passar in under något av de övriga huvudområdena. Det kommer att fylla på med flera miljöbilagor allt efter som behov uppstår.

I slutet av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se