SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är ett område där det tidigare inte har ställts så mycket miljökrav vid upphandling. Orsaken har varit att det saknats kunskap om hur kraven ska utformas. Medicintekniska produkter utgör en belastning för miljön inom en rad olika områden, exempelvis genom energiförbrukningen och kemikalieinnehållet. Miljöbilagan för produktområdet Övrig utrustning är utformad utifrån den lägsta ambitionsnivån för produkterna. Den innehåller endast de krav som genomgående har ställts i samtliga övriga miljöbilagor inom området.

I slutet av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se