SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Livsmedel

Området handlar enbart om upphandling av livsmedelsråvaror. Om du ska upphandla måltidstjänster, personalrestaurang eller catering ska du istället gå in under tjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att vi i landstinget hade som mål att 25 procent av livsmedlen skulle vara ekologiskt producerade 2011. Det målet har vi uppnått vilket innebär att krav på minst 25 procent ekologiska produkter alltid ska ställas. Målet har nu höjts till att 2016 ska 30 procent av livsmedelen vara ekologiskt producerade. Beräkningen görs utifrån den totala råvarukostnaden i kronor.

I slutat av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se