SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Livsmedel

Området handlar enbart om upphandling av livsmedelsråvaror. Om du ska upphandla måltidstjänster, personalrestaurang eller catering ska du istället gå in under tjänster. Av landstingets Plan för hållbara patientmåltider framgår vilka hållbarhetskrav som alltid ska ställas och hur andelen ekologiska livsmedelsråvaror i patientmåltider succesivt ska öka för att 2021 nå målet om 50 % ekologisk. Beräkningen för ekologiskt görs utifrån den totala råvarukostnaden i kronor.

I slutet av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se