SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Tjänster

Här finns miljöbilagor dels för upphandlingar där både tjänst och produkt ingår och dels för upphandlingar där bara en tjänst upphandlas. I de fall det inte finns några specifika miljökrav att ställa i en tjänsteupphandling ska alltid krav på systematiskt miljöarbete ställas. Använd då den generella miljöbilagan.

I slutet av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se