Uppföljning

SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

Välkommen till guiden för miljöanpassad upphandling inom Stockholms läns landsting!
Den här guiden gör det lätt att ställa relevanta miljökrav vid upphandling av en rad produkter och tjänster.

Här hittar du både generella krav per upphandlingsområde och specifika krav per produkttyp. Dessutom finns förslag på hur kraven ska följas upp.

När du klickar på kravdokumenten under respektive upphandlingsområde genereras ett dokument med relevanta krav. Innehållet i dokumenten är alltså alltid uppdaterat!

För att säkerställa att du alltid har de senaste uppdateringarna så ska ett nytt kravdokument hämtas inför varje ny upphandling.

Välj upphandlingsområde ovan för att komma vidare till kravdokumenten!

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se